Aparati za pranje

Pre nego što počnete pranje,  obucite se udobno, nosite duge radne pantalone i čizme.  Posmatrače, a posebno decu i kućne ljubimce, držite na bezbednoj udaljenosti,   najmanje deset metara od prostora u kom obavljate rad.

Upozorenje!

Kada prestanete sa radom, iako ste isključili aparat, a vodi prekinuli dotok u uređaj,  voda pod  visokim pritiskom se jos uvek nalazi “zarobljena” u sistemu. Oslobodite je tako što ćete nastaviti sa pranjem dok ista ne izađe iz sistema i u potpunosti ne prestane da izlazi iz uređaja.

Kod aparata za pranje koji koriste razne vrste goriva za rad ili zagrevanje vode, nemojte pušiti u blizini uređaja i nemojte dodavati  gorivo dok je motor uključen.

Nikada nemojte koristiti aparate za pranje u zatvorenim prostorijama. Izduvni gasovi iz aparata poseduju otrovan karbon monoksid koji ozbiljno može naškoditi vašem zdravlju.

Tokom zimskog perioda, aparat skladištite u prostoru u kom se temperatura ne spušta ispod   0° C ,kako bi se izbeglo mržnjenje vode koja ostaje u manjim količinama u sistemu istog.

Proverite sve nivoe ulja u uređaju ukoliko su oni dostupni za proveru . Nedostatak ulja može izazvati trajna oštećenja na određenim sklopovima uređaja. Većina aparata se šalje sa već fabrički sipanim uljem.

Pre korišćenja ,proverite da li je filter kroz koji prolazi voda čist i ispravan. Pri svakom problemu sa aparatom, obratite se ovlašćenim serviserima.