Motorne testere

Čepovi za uši su efektivni u zastiti od visokog nivoa buke, dok zaštitne naočare omogućavaju zaštitu od opiljaka. Pri radu je takođe veoma važno koristiti zaštitne pantalone i čizme koje vam omogućavaju zaštitu i moguću reakciju ukoliko dođe do neke nepredviđene situacije. Paljenje testere je najbolje kada je motor hladan. Postoji nekoliko pravila koja omogućavaju da rad sa testerom bude efektivniji i manje opasan.Jako je važno držati sve posmatrače na minimalnoj udaljenosti od deset metara. Postavite prekidač na ,,start” poziciju i skroz izvucite saug(čok). Spustite testeru na zemlju.

Držite testeru čvrsto na zemlji dok je startujete. Pritisnite vašim desnim stopalom zadnju ručku i čvrsto stisnite prednju ručku vašom levom rukom. Vucite starter kanap vašom desnom rukom sve dok se motor na trenutak upali . Sada vratite saug(čok) bez pomeranja gasa. Testera ima automatski podešen gas u startu. Pažnja! Veoma je važno da vratite saug(čok) nakon što se motor upali prvi put, inače motor moze da “presisa”. Nov lanac bi uvek trebao da se zategne nakon oko 20 minuta upotrebe. Isključite motor, spustite testeru i polako popustite matice na vodilici. Okrećite zatezač lanca u smeru kazaljke na satu sve dok se lanac ne zategne ispravno. Zatim čvrsto zategnite matice. Takođe bi trebalo da proverite da li je lanac podmazan, tako ćete znati da podmazivanje lanca radi ispravno. Plastične delove testere brisati krpom, sredsta za čišćenje mogu oštetiti plastiku.