Negovanje i održavanje bašte je lep ali ozbiljan posao jer zahteva posvećenost, poznavanje i praćenje prirodnih ciklusa, svakodnevnu brigu o plodovima vašeg rada. Bašta je ukras svakog doma, a da bi to i ostala, bićemo vam siguran partner u odabiru pravog alata kao i u kompetentnim i pravovremenim savetima.

Moja Bašta
Orezivanje voća

Orezivanje voća

22.01.2014

Osnovni cilj orezivanja voćaka je dobijanje kvalitetnog rod voća, odnosno postizanje pravilnog odnosa između vegetativnih i rodnih (generativnih) pupoljaka, kako bi se uspostavila ravnoteža između rasta i rodnosti.
Saznajte više »

Vertikulacija

Vertikulacija

12.12.2013

Vertikulacija je proces uklanjanja mrtvih delova biljaka sa površine travnjaka. Najčešće je to lišće, koje može da se pojavi prirodnim odumiranjem ili nakon košenja od pokošenih delova lišća, koji nisu uklonjeni nakon kosidbe.
Saznajte više »

Zasnivanje travnjaka

Zasnivanje travnjaka

28.11.2013

Zasnivanja travnjaka može se obaviti na različite načine, a koji i će se od načina koristiti zavisi od željene brzine zasnivanja travnjaka, opreme i finansijskih mogućnosti.
Saznajte više »

Košenje

Košenje

27.11.2013

Pre košenja neophodno je obaviti pripremu travnjaka koja podrazumeva čišćenje podloge od otpadaka biljnog porekla (grana, lišća, otkosa) ali i čvrstih materijala (kamenja, šuta, odbačene ambalaže...). Popravka nivelacije terena takođe predstavlja sastavni deo pripreme terena za košenje.
Saznajte više »

Navodnjavanje travnjaka

Navodnjavanje travnjaka

26.11.2013

Ukoliko nema dovoljno prirodnih padavina, potrebno je obaviti navodnjavanje. Propusti i nedostaci u praksi u oblasti agrotehnike, često se rešavaju pojačanim navodnjavanjem. Međutim, tako se ne postižu željeni rezultati, a nije ni ekonomično.
Saznajte više »

Navodnjavanje

Navodnjavanje

15.11.2013

Praksa navodnjavanja je stara koliko i sama civilizacija. Neke od najstarijih civilizacija (Mezopotamija, Egipat, Maya, Inka, Kina) su svoje bogatstvo i razvoj dugovali navodnjavanju, a drži se da je nastojanje da se postigne što efikasnije navodnjavanje dovelo do prvih mehanizama države, zbog čega se takve civilizacije često nazivaju hidrauličkim imperijima.
Saznajte više »

Kalendar radova

Kalendar radova

15.11.2013

Iz meseca u mesec vašem vrtu treba posebna briga. Uloženi trud će vam se višestruko isplatiti- uživanjem u lepoti vaše bašte i ukusnim plodovima vašeg vrta.
Saznajte više »

Pripremite ogrev na vreme

Pripremite ogrev na vreme

12.11.2013

Praviilno skladištenje cepanica je jako važno- dobro osušeno drvo imaće maksimalnu kaloričnost. Prostor u kom skladištite drva pripremite unapred.
Saznajte više »

Top artikal
Moja bašta 2015
Moja radionica