Moja Bašta

Negovanje i održavanje bašte je lep ali ozbiljan posao jer zahteva posvećenost, poznavanje i praćenje prirodnih ciklusa, svakodnevnu brigu o plodovima vašeg rada. Bašta je ukras svakog doma, a da bi to i ostala, bićemo vam siguran partner u odabiru pravog alata kao i u kompetentnim i pravovremenim savetima.

Moja Bašta

Orezivanje voća

Osnovni cilj orezivanja voćaka je dobijanje kvalitetnog rod voća, odnosno postizanje pravilnog odnosa između vegetativnih i rodnih (generativnih) pupoljaka, kako bi se uspostavila ravnoteža između rasta i rodnosti. Saznajte više »

Vertikulacija

Vertikulacija je proces uklanjanja mrtvih delova biljaka sa površine travnjaka. Najčešće je to lišće, koje može da se pojavi prirodnim odumiranjem ili nakon košenja od pokošenih delova lišća, koji nisu uklonjeni nakon kosidbe. Saznajte više »

Zasnivanje travnjaka

Zasnivanja travnjaka može se obaviti na različite načine, a koji i će se od načina koristiti zavisi od željene brzine zasnivanja travnjaka, opreme i finansijskih mogućnosti. Saznajte više »

Košenje

Pre košenja neophodno je obaviti pripremu travnjaka koja podrazumeva čišćenje podloge od otpadaka biljnog porekla (grana, lišća, otkosa) ali i čvrstih materijala (kamenja, šuta, odbačene ambalaže...). Popravka nivelacije terena takođe predstavlja sastavni deo pripreme terena za košenje. Saznajte više »

Navodnjavanje travnjaka

Ukoliko nema dovoljno prirodnih padavina, potrebno je obaviti navodnjavanje. Propusti i nedostaci u praksi u oblasti agrotehnike, često se rešavaju pojačanim navodnjavanjem. Međutim, tako se ne postižu željeni rezultati, a nije ni ekonomično. Saznajte više »

Navodnjavanje

Praksa navodnjavanja je stara koliko i sama civilizacija. Neke od najstarijih civilizacija (Mezopotamija, Egipat, Maya, Inka, Kina) su svoje bogatstvo i razvoj dugovali navodnjavanju, a drži se da je nastojanje da se postigne što efikasnije navodnjavanje dovelo do prvih mehanizama države, zbog čega se takve civilizacije često nazivaju hidrauličkim imperijima. Saznajte više »

Kalendar radova

Iz meseca u mesec vašem vrtu treba posebna briga. Uloženi trud će vam se višestruko isplatiti- uživanjem u lepoti vaše bašte i ukusnim plodovima vašeg vrta. Saznajte više »
Top artikal
Moja basta
Moja radionica