Villager Fuse™ - istraživanje i razvoj

Kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i razvoja, Villager nudi tržištu novu generaciju akumulatorksog
programa FUSE™.

U narednim fazama razvoja Villager alata i mašina ponudićemo tržištu napredne funkcije koje će pratiti razvoj Industrije 4.0.

Villager Fuse™ - akumulatoski alat

Zavisno od namene i frekvencije rada Villager Vam nudi veliki izbor akumulatoskog alata sa različitim setovima opreme (sa i bez baterije i punjača).