Drobilica ili seckalica ?

Da biste odabrali adekvatan uređaj važno je znati šta možete raditi sa drobljenom bio-masom, a šta sa seckanom bio-masom.

BIO-MASA DOBIJENA DROBLJENJEM
Vaša zelena oaza predstavlja nepresušan
izvor biomase, koja se dalje uz pomoć
Villager drobilica može prerađivati
na različite načine. Drobljenjem se proizvodi
biomasa krupnije granulacije, koja
se može upotrebiti za prekrivanje zemlje,
za pravljenje komposta i humusa.
Na ovaj način čuva se životna sredina, a
zemljištu se vraćaju neophodne hranljive
materije bez upotrebe veštačkih đubriva.
Kompost je prirodno, organsko đubrivo,
nastalo raspadanjem organske materije
aerobnim putem. Kompost se može koristiti
svuda gde je potrebno nađubriti i popraviti
strukturu zemljišta, u voćarstvu,
povrtarstvu, hortikulturi i drugim oblastima
primene.

BIO-MASA DOBIJENA SECKANJEM
Prilikom uređivanja i negovanja bašte
svake godine nagomilavaju se grančice,
suvo lišće, glomazne grane i drugi ostaci
biljaka koji vam smetaju, a mogu se
iskoristiti u energetske svrhe. Villager
seckalica će vam pomoći da se oslobodite
nagomilane biomase, jer se sitnjenjem
smanjuje zapremina biomase, koja
se kasnije može iskoristiti za pravljenje
briketa. Briketi se dobijaju presovanjem
suvog usitnjenog drveta bez dodavanja
vezivnih sredstava. Briketi zamenjuju
fosilna goriva ili drvo, zdraviji su i jednostavniji
za rukovanje, a takođe im je
smanjena emisija gasova, a samim tim
i efekat staklene bašte.