Košenje

Samo košenje može se obavljati ručno ili mašinski, što zavisi od veličine travnjaka i njegovih karakteristika.

Parkovski travnjak se kosi na visinu od 30 do 40 mm (za prirodnu visinu trave 30 – 60 mm) jednom do dva puta nedeljno, dok je za golf teren pravilo 3 do 7 mm (prirodne visine 6 do 12 mm) svakodnevnim košenjem.

Kada su u pitanju mašine kojima se obavlja košenje, prema pogonu motorne kosačice , one mogu biti sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i sa elektromotorom.

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem prilagođeni su strogim zahtevima ekologije, dok je elektromotorni pogon lakši za startovanje, a osim toga ovi uređaji rade sa minimalnom bukom i ne emituju izduvne gasove.

Ukoliko se sagleda razvoj kosionih aparata, prvi takav uređaj imao je linijski protunož i spiralne, rotacione noževe na imaginarnom cilindru. Ovaj princip se i danas primenjuje kod ručnih travokosilica na guranje i samohodnih, koje se prvenstveno koriste za održavanje sportskih travnjaka. Poslednji u nizu razvijeni su rotacioni režući aparati i oni se danas najčešće koriste za održavanje travnjaka.

Dele se na: ručne (na guranje), ručne – motorne (na guranje), ručne – motorne (samohodne), samohodne (traktorom nošene), lebdeće i automatske.

Za negu hortikulturnog zelenila, osim kosačica, koriste se i motorni čistači – “trimeri”. Radi se o mašinama koje imaju višestruku ulogu i koji su uz odgovarajući priključak lako prilagodljivi različitim potrebama košenja (šišanje ivica, trave oko ivičnjaka, staza, zidova...).

 Ako se među gajenim biljkama nalazi šiblje i druga neplemenita vegetacija koju treba iseći koriste se  priključci u obliku :

1)      sečiva (kružnih testera) za stabla prečnika do 200 mm,

2)      trostrukog noža za sečenje grube trave,

3)      sekača trave za  grubu, gustu travu, ali ne i za drvenaste biljke i

4)      noža za gustu, grubu travu i drvenaste biljke.

Osim navedenih priključaka, za sečenje svih vrsta trava može se koristiti i glava trimera sa nitima od najlona što je vrlo praktično pri sečenju grube trave oko ukrasnog šiblja ili oko stabala drveća.

Kada je reč o delovima travnjaka koji prerastaju ivičnjake i prelaze na staze i zidove, šišanje ivica preporučljivo je obavljati po potrebi cele godine.

Za šišanje ivica travnjaka najčešće se koriste travokosilice, a trava oko ivičnjaka uz čvrste objekte, oko staza, zidova, ukrasnog šiblja, stabala drveća, šiša se “trimerom”. Za određene delove travnjaka koje je potrebno oivičiti prema objektima, stazama, zidovima, oko stativa, stubova, cvećnjaka ukrasnog šiblja i grupacija grmlja, najpraktičnije rešenje je vertikalni, mehanički “trimer”.