Napunite baterije

Kao i pri rukovanju sa drugim uređajima i sa punjačem za baterije morate se pridržavati osnovnih pravila. Ne izlažite punjač snegu ili kiši. Poželjno je da imate flašu vode i sapun na dohvat ruke zbog kiseline iz baterije u slučaju kontakta sa kožom, a u slučaju kontakta sa očima, hitno posetite lekara. Nosite kompletnu zaštitnu opremu, izbegavajte dodirivanje očiju dok radite u blizini baterije. Pri radu sa punjačem ne nosite narukvice, lance, satove i slično. Punjač pri radu moze proizvesti struju kratkog spoja koja vas može povrediti. Varnica u blizini baterije može prouzrokovati eksploziju.  Održavajte kleme čistim i zaštitite ih od korozije. Nikada ne koristite uređaj za punjenje neispravne baterije ili baterije koja se ne može puniti. Pri  bilo kakvom kvaru, kontaktirajte servisere koji su obučeni za rešavanje sličnih situacija.