Električne pumpe

Ulazna snaga

Radni pritisak

Maksimalni protok

Maksimalna dubina povlačenja

Maksimalna visina dopremanja

Dužina kabla

Prečnik usis/izlaz

Masa

Top